Н.Ч. " Димо Николов - 1908 "
гр. Черноморец

Кукеров ден

Ежегодно преди Кукеров ден, читалището  организира  конкурс  кукерски  маски .  

 

 Деца  от  предучилищна възраст  и  ученици  участват  и  получават  лакомства  и  награди  от  кмета  на  града  ни  Добри  Добрев