Н.Ч. " Димо Николов - 1908 "
гр. Черноморец

Участие в Международен фестивал в Нови Карловци - Сърбия

Певческа група за обработен и автентичен фолклор към Читалището и Танцов  състав"Свети  Никола" взеха участие в Международен фестивал в Нови Карловци - Сърбия.

С прекрасните си изпълнения представиха достойно България и гр.Черноморец. Освен изявата си групите разгледаха двата града  разположени на р. Дунав - Нови сад и Белград и останаха с незабравими спомени.