Н.Ч. " Димо Николов - 1908 "
гр. Черноморец

Коледарска група

Ежегодно към читалището се сформира коледарска група. Коледарите учат традиционни песни и благословия. В навечерието на бъдни вечер тръгват да обхождат къщите, като първо минават през кмета да получат разрешение, след това през храма, където отчето ги благословя, за да разнасят благословията навред дето минат. Във всеки дом, освен благословията се пеят различни песни според това какви са домакините, така например ако има момиче се пее за момата, ако има рибари за рибарите и т.н.