Н.Ч. " Димо Николов - 1908 "
гр. Черноморец

Бабинден

БАБИН ДЕН

 

По стара традиция на този ден младите майки обличали най-хубавите си носии, с калайдисано котле, нова пъстра кърпа и сапун отивали сутринта при „бабата„, която бабувала децата им.Поливат я да се измие, като сапунът и кърпата оставали подарък на бабата. По обяд се събирали в дома й ,носейки други подаръци, хубави гозби, милини и вино, и гуляели целия ден. На това тържество жените не допускали никакви мъже, освен гайдарджията - старец. Ако ли се  промъкне мъж , те го залавяли ,сваляли му потурите и го намазвали с катран. Бабин ден бил празник, който носел много радост, смях и веселие за жените. След гощавката бабата повеждала женското хоро до мегданя!

 

В наши дни традицията е осъвременена , но се спазва, почита  и предава за бъдещите поколения. Празникът всяка  година преминава с много смях и положителни  емоции!