Н.Ч. " Димо Николов - 1908 "
гр. Черноморец

Трифон Зарезан

Лозовите масиви на град Черноморец са най- обширни в общината, а лозарството е поминък ,който се предава в семействата. Това е една красива традиция, съхраняваща се с години от жителите на града. Те се славят и като най-добри майстори на виното в региона. За празника жителите спазват ритуала за зарязване на лозята за берекет и плодородие, тъй като лозарството е част от миналото и общата им история.